Ženy a muži vidia rozdielne. Mýtus alebo pravda?

Hovorí sa, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Platí to najmä pri komunikácii medzi dvomi pohlaviami a pri vnímaní okolitého sveta. Inými slovami, muži a ženy majú akúsi inú optiku, a preto ma vždy zaujímalo, ako to je so samotným videním. Vidíme my ženy inak, než vidia muži? Je to mýtus, alebo pravda? Nechcem byť zlá, ale nedávna štúdia potvrdila to, čo som si myslela už dávnejšie. Naozaj nevidíme svet rovnakým spôsobom.

Výskum vedený Israelom Abramovom, psychológom na Brooklyn College ukázal, že muži vynikajú v sledovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov a sústreďujú sa na detaily z diaľky, zatiaľ čo ženy sú lepšie vo vnímaní farieb.

Vo farebných experimentoch mali muži a ženy tendenciu pripisovať rôzne odtiene na rovnako farebné objekty. Výskumní pracovníci sa domnievajú, že dôvodom je dlhšia vlnová dĺžka farebného spektra u mužov. Vzhľadom k tomu, že dlhšie vlnové dĺžky sú spojené s “teplejšími” farbami, môže sa oranžový odtieň pre muža javiť červenší, než sa javí žene. Podobne je pre ženy aj tráva zelenšia, pretože muži majú tendenciu vidieť mierne žltší odtieň zelenej.

Ako vidia ženy a muži

Zaujímavosťou je, že štúdia tiež zistila, že muži sú menej zbehlí v rozlišovaní odtieňov farieb v strede farebného spektra – a to farieb modrej, zelenej a žltej. Muži však boli lepší v detekcii rýchlo sa meniacich údajov z diaľky. Vedci prišli na to, že táto výhoda pochádza z vývoja v zrakovej kôre, ktorá je u mužov posilnená o mužské hormóny. Pravdepodobne to vyplýva z mužskej úlohy lovca, pre ktorého bola dôležitá podstatne vyššia citlivosť pre jemné detaily a pre rýchlo sa pohybujúce podnety v diaľke – ako ochrana pred prípadnými predátormi alebo pomoc pri lovení koristi. Ženy sa vždy skôr sústredili na blízke predmety, ako napríklad na lesné plody či hríby, ktoré zabezpečovali pre členov rodiny. Rovnako aj domáce práce, pletenie či iné zručnosti si skôr vyžadovali sústredenosť na blízku a nie ďalekú vzdialenosť.

John Barbur, profesor optiky a vizuálne vedy na City University London, ktorý sa síce nepodieľal na štúdii, nezávisle poznamenal, že ženy sú rozhodne oveľa lepšie ako muži. Minimálne v tom, že aj keď ženy nedisponujú absolútnou citlivosťou pre detekciu farieb, vynímajú sa v spôsobe, akým posudzujú dané farby a ako vierohodne vedia podať ich popis.

Potvrdili ste si svoju domnienku?

Tak ako? Potvrdila štúdia vašu doterajšiu domnienku? Alebo ste si mysleli, že ženy a muži vidia rovnako? Veda nám už dala jasnú odpoveď, a tak nám nezostáva nič iné, ako sa s tým faktom zmieriť. Pokiaľ to čítajú ženy, mali by si uvedomiť, že ak mužovi povedia, že nech im podá to tyrkysové tričko a podá im zelené, nerobí to naschvál. A muži by sa asi mali prestať čudovať nad tým, ak si ich v diaľke ich drahá hneď nevšimne. Veď dôležité je, že vie presne, aká farba košele ladí s akými nohavicami, no nie? :)

Do skorého písmenkovania,

Vaša adminka

Komentáre sú zamknuté.