Opakovanie nikomu neuškodí: Ako si nasadiť a vybrať kontaktné šošovky?

Možno si poviete, že to viete už naspamäť, alebo ste to už čítali minimálne 10-krát. Ale ako sa hovorí, opakovanie je matka múdrosti, a preto som si povedala, že si dnes zopakujeme pravidlá pre aplikáciu kontaktných šošoviek. Ktovie, či vám práve tie naše neprezradia čosi, čo ste doteraz nevedeli, alebo ste na to jednoducho iba pozabudli.

Mnohí šošovkári (teda česť výnimkám) si určite pamätajú na svoje prvé pokusy nasadenia kontaktných šošoviek. Kým tento úkon trval kedysi možno aj hodinu, dnes je z neho bežná, 5-minútová rutina. Pravdou je, že praxou sa človek posúva vpred -  ale ako mnohí vieme, práve činnosti, ktoré podliehajú rutine, časom až tak zodpovedne nevnímame. A stáva sa, že ich následne zjednodušujeme a svoj nový, zjednodušený postup, si osvojíme. Všimli ste si to na sebe aj vy?

Ako si správne nasadiť kontaktné šošovky:

 • Najskôr si umyte ruky mydlom a osušte ich čistým uterákom alebo utierkou, ktorá nepúšťa drobné chĺpky. Presvedčte sa, že vaše ruky sú čisté a suché.
 • Umiestnite si kontaktnú šošovku na konček ukazováka ruky, ktorou píšete.
 • Prostredníkom rovnakej ruky stiahnite dolné viečko nadol a zároveň ukazovákom druhej ruky zdvihnite horné viečko nahor.
 • Pozrite sa nahor a jemne umiestnite kontaktnú šošovku na spodnú časť očného bielka.
 • Odtiahnite ukazovák a pustite očné viečka. Zatvorte na chvíľu oči. Kontaktná šošovka sa na oku vycentruje.
 • Tento postup opakujte aj pre druhé oko.
 • Ak používate jednorazové jednodenné kontaktné šošovky, tie si vyberáte z nového sterilného balenia, ktoré potom jednoducho vyhodíte. Pri šošovkách s plánovanou výmenou si pár šošoviek vyberáte z puzdra so sterilným roztokom. Po vybratí šošoviek použitý roztok vylejte, puzdro s trochou roztoku vymyte a naplňte novou dávkou roztoku až po vyznačenú rysku. Puzdro následne dobre zatvorte.

Vybratie kontaktných šošoviek:

 • Umyte si ruky mydlom a osušte ich uterákom alebo utierkou, ktorá nezanechá na koži žiadne chĺpky.
 • Pozrite sa nahor a prostredníctvom ruky, ktorou píšete, si stiahnite dolné viečko smerom nadol.
 • Ukazovákom sa dotknite spodnej časti kontaktnej šošovky a kĺzavým pohybom šošovku posuňte dole na očné bielko.
 • Kontaktnú šošovku jemne stlačte medzi svojím ukazovákom a palcom, následne vyberte šošovku von z oka.
 • Tento postup opakujte aj pre druhé oko.
 • Ak nosíte jednorazové jednodenné kontaktné šošovky, tie jednoducho vyhoďte do smetného koša. Pokiaľ nosíte šošovky s plánovanou výmenou, šošovky uskladnite do puzdra tak, že ich krúživými pohybmi na dlani vydezinfikujete a vyčistené vložíte do novej dávky roztoku.

Tak ako – poslúžili vám tieto tipy? Prípadne máte iné „zlepšováky“, o ktoré by ste sa chceli podeliť? Spravte tak na Facebooku a môžeme ich prediskutovať s ostatnými fanúšikmi :)

Do skorého písmenkovania,

Vaša adminka

Komentáre sú zamknuté.